IBM Domino
IBM Domino

IBM Domino

Надежна и сигурна среда, чиято основна цел е да помага на компаниите да повишат производителността на служителите, да улесни процеса на вземането на решения и да подобри цялостния процес на работа.
Категория:

Описание

IBM Notes & Domino е уникална платформа, която включва интегрирани в едно цяло - документноориентирана база данни, уникална среда за разработка, приложен и интернет сървър, клиентска част и функционален административен интерфейс. Платформата е подсилена с богат набор от услуги подобряващи комуникацията, сигурността на информацията и работата на служителите в компания