Perfect CASE Integration Box
Perfect CASE Integration Box

Perfect CASE Integration Box

Perfect CASE Integration Box e съвременна CASE (Computer-aided software engineering) система, включваща набор от интегрирани инструменти за автоматизирано проектиране, разработка, интеграция, тестване, поддръжка, последващо развитие и управление на информационни системи и софтуерни продукти

Описание

Perfect CASE Integration box е изключително гъвкава среда, изградена на база на множество отворени стандарти. Тя поддържа последните тенденции в областта на софтуерните методологии за разработка на софтуер - Agile Development (SCRUM), като предоставя възможност на потребителите да използват готовите шаблони за работа, както и да предефинират собствени такива, спрямо специфичните изисквания на компанията, проекта или екипът, разработващ софтуер